Logo of Basisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Basisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Basisregistraties van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Welkom op de site van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over de basisregistraties in het geo-domein. De minister van IenM is beleidsverantwoordelijk voor deze basisregistraties. Op deze site wordt u met name geïnformeerd over beleids- en beheersmatige aspecten van de basisregistraties, alsmede over zaken rond toezicht en handhaving.

Het Stelsel van Basisregistraties

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registraties aangewezen, waarvan de Nederlandse overheid meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen. De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit dat deze zogeheten "authentieke gegevens" een dermate hoge kwaliteit zullen hebben, dat de overheid deze gegevens zonder enig verder onderzoek in haar werk zal kunnen gebruiken. Een van de meest belangrijke concepten achter dit idee is de verplichte terugmelding. Op het moment dat een afnemer van gegevens uit een basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de gegevens mag er van worden afgeweken mits deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de gegevens, is teruggemeld aan de bronhouder van de gegevens. De gegevens krijgen een aantekening en de bronhouder zal vervolgens een onderzoek instellen. Op deze manier wordt er een zelfreinigend systeem gecreëerd.

Basisregistraties Adressen en gebouwen

De BAG is een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De BAG biedt u een overzicht van alle gebouwen in Nederland en een adressenbestand van hoge kwaliteit van heel Nederland.

Basisregistratie Topografie

De basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op schaal:

  • 1:10.000 (TOP10NL)
  • 1:50.000 (TOP50NL)
  • 1:100.000
  • 1:250.000
  • 1:500.000
  • 1:1.000.000

Deze basisregistratie wordt gevoerd door het Kadaster.

Basisregistratie Kadaster

De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie en de Kadastrale Kaart. Veel afnemers gebruiken de kadastrale gegevens als basis voor hun eigen werkprocessen. Het Kadaster fungeert dus eigenlijk al lange tijd als basisregistratie.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (in opbouw)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde (in vaktaal: grootschalige) digitale kaart van heel Nederland. Daarin worden alle objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnenen groen op een eenduidige manier vastgelegd. Als de kaart in 2020 klaar is, dan kunnen alle overheden deze gebruiken als ondergrond voor uiteenlopende doelen. Bijvoorbeeld voor het inplannen van groenbeheer, het in beeld brengen van de bevolkingssamenstelling, het presenteren van plannen voor stadsvernieuwing of het vastleggen van evacuatieroutes. In feite is de BGT een digitaal bestand met actuele gegevens over de inrichting van Nederland. De BGT wordt ontwikkeld door de overheid. Voor de concrete realisatie werken verschillende overheidsorganisaties intensief samen. De BGT is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Basisregistraties maken eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik mogelijk. Door de gegevens in de BGT eenduidig op te slaan, zijn ze herbruikbaar voor alle overheidsorganisaties die deze gegevens nodig hebben. Opnieuw inwinnen of intekenen van dezelfde gegevens is dus niet meer nodig.

Basisregistratie Ondergrond (in opbouw)

BRO bevat gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw, de ondergrondse infrastructuur en gebruiksrechten. Het gebruik van geologische en bodemkundige gegevens vindt veelal plaats in de vorm van kaarten en profielen gebaseerd op geologische en bodemkundige modellen. Deze modellen maken onderdeel uit van de BRO.

Toegankelijkheidskeur Webrichtlijnen

 

Nieuwsberichten

Herinspecties gaan door

23 mei 2014

Onlangs heeft IenM het nieuwe duidingsdocument gepubliceerd. Dit duidingsdocument wordt gebruikt naast het protocol bij de inspecties... Lees meer

Aanpak inspecties gewijzigd per 15 mei!

8 mei 2014

Het is natuurlijk al langere tijd bekend dat veel gemeenten moeite hebben om door de inspectie van de BAG-administratie te komen. Zo'n drie op de vier gemeenten moet de inspectie laten volgen door... Lees meer

Evaluatie BAG en beleidsreactie IenM verzonden aan Tweede Kamer

14 apr 2014

Het door de Auditdienst Rijk uitgevoerde evaluatieonderzoek en de beleidsreactie van de minister van IenM daarop is naar de Tweede Kamer... Lees meer

Convenant inzake postcodes: overheid en PostNL continueren samenwerking bij postcodetoekenning

19 feb 2014

De Staat en PostNL hebben besloten om de samenwerking met betrekking tot het toekennen van postcodes te continueren. Dit heeft geleid tot het opstellen van een nieuw convenant, ondertekend door... Lees meer

Afnemers waarderen BAG gemiddeld met een 7!

29 nov 2013

In 2013 is er door bureau Statisfact een afnemersonderzoek over de BAG uitgevoerd. Dit afnemersonderzoek diende primair als input voor de... Lees meer